SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Specialisterne Foundation és una fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu la creació d’ocupació per un milió de persones amb autisme / neurodivergents a travès de l’empreniment social, de la implicació del món empresarial i d’un canvi global de mentalitat.SPECIALISTERNE FOUNDATION

 
l
l

PROJECTES D’INCLUSIÓ DE LA NEURODIVERSITAT

En un projecte d’inclusió, Specialisterne busca i selecciona, forma tècnica i sociolaboralment i inclou laboralment persones amb autisme i altres condicions similars, igual que en el model de serveis, però en aquest cas és el nostre client qui contracta a aquestes persones, que passen a formar part integral del seu equip.

L’avantatge de l’autisme

Moltes persones amb autisme tenen una capacitat per als detalls que és insuperable. A aquesta capacitat, sumada a altres que solen donar-se en aquestes persones, en diem la “avantatge de l’autisme” i és el nostre argument clau -però no l’únic- en favor de la inclusió d’aquestes persones en les empreses.

Totes les persones que incloem tenen una condició dins l’espectre de l’autisme (o Asperger) o alguna altra dins del que es coneix com neurodiversitat. En Specialisterne veiem el talent més enllà de la diagnosi, i posem en valor aquestes característiques enfocant a aquestes persones a tasques que els agraden i en què sobresurten, convertint el que moltes vegades es considera com un desavantatge en la “avantatge de l’autisme”.

Tasques que altres persones sovint troben avorrides, repetitives o massa exigents en alguns aspectes són un encaix perfecte per als nostres talentosos empleats, que realment gaudeixen d’aquest tipus de treballs i aporten la seva capacitat per:

  • Prestar molta atenció als detalls
  • Concentrar-se durant períodes més llargs de l’habitual
  • Perseverar en tasques o accions repetitives
  • Reconèixer patrons
  • Detectar desviacions en dades, informació i sistemes

 

Però incloure a persones amb autisme té un impacte que va més enllà de la incorporació de talent. Entre altres raons, els nostres clients experimenten -i ajudem a mesurar-una alta fidelització d’aquest talent, un creixement professional dels equips i especialment dels responsables d’aquests equips, més tots els beneficis propis de realitzar un projecte que també té un impacte social, genera orgull de marca i pot estar perfectament alineat amb la política de RSC o de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible d’una empresa.

Cerca de candidats

La primera fase d’un projecte d’inclusió té per objectiu trobar un grup de persones amb autisme i altres condicions similars que, a priori, siguin potencials empleats per al nostre client tenint en compte els requisits concrets dels llocs disponibles.

Això implica divulgar el projecte dins de l’empresa, analitzar els llocs de treball, ajustar i executar una campanya de divulgació per trobar persones interessades, entrevistar i avaluar-les, seleccionar un grup final i preparar la formació de la fase següent.

formació i avaluació

En aquesta segona fase l’objectiu és preparar els candidats per poder integrar-se al equip del nostre client, així com preparar el client per a la incorporació d’aquestes persones.

Això implica, d’una banda, proporcionar formació tècnica en les tasques que aquestes persones hauran de fer així com, sobretot, formació en habilitats sociolaborals on aquestes persones puguin tenir més dificultats. Combinant sessions grupals i individuals, busquem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones, avaluar les seves competències i definir línies de treball futures per seguir millorant aquesta ocupabilitat.

També realitzem aquí sessions de sensibilització i de formació a responsables d’equips, mentors, futurs col·legues i altres persones que ja estan treballant en el nostre client per explicar-los què és l’autisme i la neurodiversitat i com incloure millor a persones amb aquestes condicions en una organització.

Finalment, proposem un encaix dels candidats -o la majoria d’ells- amb els llocs disponibles.

Suport a la inclusió

El objetivo aquí es asegurar el éxito de la inclusión de las personas con autismo y otras condiciones relacionadas. Esto lo realizamos básicamente mediante sesiones de coaching individualizado con cada una de estas personas y con sesiones de trabajo con sus responsables, el área de RRHH y otras personas implicadas, como mentores.

Todo este apoyo ayuda a todas las personas a crecer profesionalmente, a gestionar mejor determinadas situaciones que se dan en un contexto empresarial en unos casos y a dirigir o colaborar mejor con personas neurodivergentes en otros, favoreciendo al final la creación de un entorno laboral mucho más inclusivo -no solo para las personas con autismo-.

L’objectiu aquí és assegurar l’èxit de la inclusió de les persones amb autisme i altres condicions relacionades. Això ho realitzem bàsicament mitjançant sessions de coaching individualitzat amb cadascuna d’aquestes persones i amb sessions de treball amb els seus responsables, l’àrea de RRHH i altres persones implicades, com mentors.

Tot aquest suport ajuda a totes les persones a créixer professionalment, a gestionar millor determinades situacions que es donen en un context empresarial en uns casos ia dirigir o col·laborar millor amb persones neurodivergents en altres, afavorint a la finalitat de la creació d’un entorn laboral molt més inclusiu -no només per a les persones amb autisme-.

Dues característiques adicionals clau d’aquest tipus de projectes són:

1. La selecció i especialment la formació tècnica pot adaptar-se millor a les necessitats específiques del nostre client i, de fet, a la vegada pot aconseguir-se que sigui més curta.
2. El client sol involucrar-se més en tot el procés, participant en la pròpia formació i, amb l’equip de Specialisterne, sol adaptar polítiques de RRHH i de D&I i fins la definició de rols per a adaptar-los millor a les persones neurodivergents.

Contacta'ns!